Tag Archives: budowa

Projekotwanie plot Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie PCV na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z PCV na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak proponowane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements